Bun venit pe site-ul Primariei Crișcior

ANUNT PROMOVARE IN GRAD

9 februarie 2021

ANUNT

Având în vedere prevederile art.478 raportat la prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu prevederile art. 125 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările, comunicăm că Instituția publică Comuna Criscior , organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional superior pentru 4 (patru) functii publice de executie dupa cum urmeaza:

 • 1 functie publica de agent turism, clasa I, din gradul profesional asistent in gradul profesional principal in cadrul Centrului de informare turistica , în data de 12 martie 2021, ora 10 – proba scrisă.
 • 1 functie publica de ghid turistic, clasa I, gradul profesional asistent in gradul profesional principal in cadrul Centrului de Informare turistica in data de 12 martie 2021, ora 10.00- proba scrisa
 • 1 functie publica de sef SVSU , clasa I, gradul profesional principal in gradul profesional superior in cadrul compartimentului Agricol, Urbanism si situatii de urgenta in data de 12 martie ora 13.00 .
 • 1 functie publica de consilier achizitii publice , clasa I, gradul profesional principal in gradul profesional superior in cadrul biroului administrative financiar contabil si achizitii publice in data de 12 martie ora 13.00

Condițiile de participare la concursul/examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

Concursul/examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Primariei comunei Criscior , judetul Hunedoara  în data de 12 martie 2021, ora 10:00, pentru posturile de agent turism sig hid turistic,        iar  pentru postul de Sef SVSU si Consilier achizitii publice examenul de promovare in grad profesional va avea loc in data de 12 martie ora 13.00 , interviul pentru toate cele 4 posturi  se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din Hotărârea nr.611/2008.

Dosarul de concurs

Se va depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului sau concursului/examenului de promovare, respectiv până la data de 1 martie  2021, ora 16 și va conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 4. sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ..

Informații suplimentare

Privind organizarea concursului pot fi obținute la tel/fax: 0254/616367, e-mail:prim.criscior@yahoo.com..

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea concursului/examenului de promovare în gradul imediat superior deținut pentru funcționarul public din cadrul Centrului de Informare Turistica , , organizat în data de 9 martie 2021:

 

BIBLIOGRAFIE – AGENT TURISM/ GHID TURISTIC

 1. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ – art. 123-142, art.148-163, Titlul II al părții a VI-a și partea a VII-a;
 2. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. O.G nr 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania actualizata ;
 4. HG nr 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor , formelor si produselor turistice , cu modificarile si completarile ulterioare .

BIBLIOGRAFIE – SEF SVSU

 1. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ – art. 123-142, art.148-163, Titlul II al părții a VI-a și partea a VII-a;
 2. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE-  CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

 1. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ – art. 123-142, art.148-163, Titlul II al părții a VI-a și partea a VII-a;
 2. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea. nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

 

PRIMAR,

FURDUI OVIDIU ILIE

 

Last modified: 10 februarie 2021

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close